ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«Ιδρύθηκε το 2004 στα Τρίκαλα, το Αναπυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (AKETH-DCT) (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, διαπιστευμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο συνεχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η αποστολή του ΑΚΕΘ ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας -ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, παρέχοντας πιστοποιημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτική και προσωπική ανάπτυξη προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής τους.

Το AKETH έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όσο και Εθνικά Προγράμματα. Ειδικά στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το AKETH-DCT έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ατζέντα σε διάφορα θέματα όπως: πολιτικές κατάρτισης και αναγνώρισης, ανάπτυξη ΤΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων, σύμπραξη σχολείων, βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον κλπ.

Τα μέλη του προσωπικού του τμήματος ΑΚΕΤΗ της ΕΕ έχουν υψηλό μορφωτικό και ακαδημαϊκό προφίλ και έχουν συμμετάσχει σε πολλές κοινωνικές και επιστημονικές αναλύσεις κάτι που επισημαίνεται στο βιογραφικό τους σημείωμα και στην επιστημονική / ερευνητική εμπειρία.
Επικοινωνία:

Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας

Φουρνονησίων 4

42100 Τρίκαλα, ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ .: +30 2431 200 250

Ιστοσελίδα: aketh.gr/

e-mail: a.kostoulas@aketh.gr / g.papavasileiou@aketh.gr / is.karouti@aketh.gr «