Ο4. Διαδικτυακή πλατφόρμα για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εθισμό στο Διαδίκτυο των μαθητών του Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Στην πλατφόρμα θα μεταφορτωθούν: τα εκπαιδευτικά και πληροφοριακά υλικά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, η ηλεκτρονική έκδοση της τελικής έκδοσης του ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των επιπέδων εξάρτησης των φοιτητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο στις χώρες εταίρους (δραστηριότητα O1 / A2) στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, η ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με το βαθμό εθισμού στο Διαδίκτυο των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους (δραστηριότητα O1 / A5) η μεθοδολογία συνεργασίας για την αξιολόγηση και την πρόληψη του εθισμού στο Διαδίκτυο των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου μας και του σχετικού Εγχειριδίου Αναφοράς που αναπτύχθηκε από το έργο μας.

Η πλατφόρμα θα παράσχει τη δυνατότητα, μετά το τέλος του έργου, να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά υλικά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου μας και τα αποτελέσματα των μελετών του έργου μέσω μιας διαδικασίας καταχώρισης η οποία θα γίνει χρησιμοποιώντας απλή και αυτοματοποιημένη διαδικασία (η διαμεσολάβηση των διαχειριστών της πλατφόρμας δεν θα απαιτείται) και θα απαιτήσει μόνο τη δήλωση ενός έγκυρου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η διαδικασία θα εξασφαλίσει όχι μόνο τη βιωσιμότητα του έργου αλλά και την ελεύθερη και συνεχή πρόσβαση στο έργο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα άτομα ».