ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ε1-Ε4. ΒΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Αυτή η εκδήλωση θα οργανωθεί για να παρουσιάσει το πρόβλημα της διαταραχής εθισμού στο διαδίκτυο (IAD) και τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου μας. Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της κοινής γνώμης ώστε να ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν την άποψή τους και τις πιθανές εμπειρίες τους σχετικά με την διαταραχή εξάρτησης από το Διαδίκτυο (IAD) από σχολεία της περιοχής, εκπαιδευτικές διευθύνσεις, εκπαιδευτικούς και ενώσεις γονέων, δημόσιες αρχές και σχετικούς μετόχους και εμπειρογνώμονες. Θα υπάρξουν 4 παρόμοια γεγονότα στις χώρες των συμβαλλόμενων μερών που θα εφαρμοστούν κατά την ίδια περίοδο.