Despre "Log On Back To Life"

2017-1-TR01-KA201-04 6632

Log On Back to Life îşi propune să contribuie la informarea în domeniul dependenţei de Internet prin studii specializate. Astfel, proiectul va contribui la abordardarea ştiinţifică a factorilor care determină fenomenul şi va sprijini dezvoltarea unor politici în acest sens.
Studiile sociale, monitorizarea, procesarea, concluziile, propunerile de politici şi intervenţie ce vor rezulta din proiect se vor adresa adolescenţilor, profesorilor, părinţilor, autorităţilor locale şi regionale, precum şi instituţiilor cu atribuţii în reglementarea procesului educaţional din ţările partenere.

Spoturi radio

.

Produse Intelectuale

text-lines

Buletin informativ

.

text-lines (1)

Brosura

.

handbook-icon

Manual

.

.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Programului Erasmus+ al Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine