C1. STAGII DE FORMARE DE SCURTĂ DURATĂ

Anterior desfăşurării activităţilor de informare, vor avea loc scurte stagii de formare adresate membrilor proiectului din fiecare ţară parteneră, pentru a-i abilita să utilizeze resursele puse la dispoziţie pe platforma online. Astfel, participanţii vor putea disemina informaţiile în rândul elevilor şi profesorilor. Acest proces va sta la baza activităţilor de exploatare a rezultatelor proiectului. Echipele astfel instruite vor putea, la rândul lor, să ofere sprijin şcolilor şi autorităţilor publice şi ţările de provenienţă pentru a valorifica rezultatele proiectului în cel mai optim mod cu putinţă.