DESPRE PROIECT

Tulburarea dependenţei de internet (Internet Addiction Disorder – IAD) reprezintă un fenomen recent. Dependenţa de internet este descrisă ca o tulburare de comportament care nu presupune utilizarea unor substanţe psihotrope şi implică manifestări similare dependenţei de jocurile de noroc. Unii utilizatori de internet pot dezvolta un ataşament emoţional faţă de prietenii virtuali şi de activităţile de socializare on line, care se pot substitui relaţiilor din viaţa reală.
Dependenţa de internet a devenit una dintre principalele probleme ale adolescenţilor din Europa, aspect ce impune o abordare a sursei problemei şi a impactului acesteia.
Log On Back to Life îşi propune să contribuie la informarea în domeniul dependenţei de Internet prin studii specializate. Astfel, proiectul va contribui la abordardarea ştiinţifică a factorilor care determină fenomenul şi va sprijini dezvoltarea unor politici în acest sens.
Prin activităţile proiectului, instituţiile de educaţie implicate vor avea oportunitatea de a beneficia de informaţii referitoare la fenomenul dependenţei de internet şi la impactul pe care acesta îl are în rândul tinerilor. Până la finalul proiectului, instituţiile partenere vor putea susţine sesiuni de formare şi de informare pe tema identificării, prevenirii şi abordării tulburării dependenţei de internet, adresate elevilor şi profesorilor.
Între rezultatele proiectului, menţionăm:
Studiul social ce se va desfăşura în cadrul proiectului, pe baza unor chestionare dezvoltate de o echipă de specialişti. Chestionarele vor avea la bază instrumente validate pe plan internaţional (spre exemplu, Testul privind Dependenţa de Internet, unul dintre cele mai utilizate instrumente de diagnostic), însă într-o versiune personalizată pentru a răspunde necesităţilor proiectului Log On Back to Life.
Broşura de informare pentru identificarea, prevenirea şi tratamentul dependenţei de internet, care va fi elaborată în cadrul poriectului şi va fi disponibilă ca document electronic.
Noua metodologie de evaluare şi prevenire a dependenţei de internet, produs al colaborării dintre ţările implicate în proiect. Metodologia va avea în vedere utilizarea intervenţiilor de natură non-farmacologică şi va avea la bază conceptul de învăţare prin cooperare, prin care elevii şi profesorii vor participa la grupuri de discuţie.
Ne exprimăm speranţa că proiectul va fi un punct de plecare şi o oportunitate pentru schimbul relevant de informaţii între partenerii asociaţi, cu scopul de a evidenţia beneficiile internetului, precum şi riscurile asociate expunerii îndelungate la acest mediu. De asemenea, ne propunem să iniţiem un dialog cu autorităţile în măsură să iniţieze politici capabile să diminueze consecinţele dependenţei de internet.