INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN LASI

Inspectoratul Școlar Județean Iași este o instituție publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.
Instituţia vizează asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a accesului egal la serviciile educaţionale, urmăreşte să promoveze autonomia unităţilor de învăţământ, formarea resursei umane şi creşterea rolului activităţilor extracurriculare în educaţie.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este principalul angajator din zonă, monitorizând calitatea activităţilor educative şi a managementului şcolar. De asemenea, instituţia are rolul de a asigura medierea dintre şcoli şi comunitatea locală, precum şi a de coordona examenele naţionale adresate elevilor şi profesorilor.
e-mail: office@isjiasi.ro
web: http://www.isjiasi.ro