ISTANBUL VALILIGI

PARTENERI

Guvernoratul din Istanbul

Guvernoratul oraşului Istanbul (ISTANBUL VALILIGI) este cea mai înaltă autoritate administrativă din oraș, cu un număr de aproximativ 300 de funcționari publici, care oferă servicii în diverse domenii. Guvernoratul oraşului Istanbul este reprezentată de „Direcția Provincială a Provinciei Istanbul pentru Studii și Proiecte Sociale” și de „Direcţia Afaceri Externe și UE” în cadrul proiectelor.
Guvernoratul oraşului Istanbul (GOI) are protocoale cu diferite instituții pentru proiectele desfăşurate la nivel local. Mai mult decât atât, GOI guvernează Comitetul de Conformitate, Consiliere și Orientare al Uniunii Europene, fondat prin Ministerul de Interne, având următoarele obiective:
• Asigurarea participării active a guvernoratelor la procesul de aderare la U.E.;
• Să urmeze integral implementările reformelor administrative și juridice efectuate în acest cadru;
• Să permită o mai bună înțelegere a procesului de aderare la U.E. în rândul publicului;
• Să activeze guvernoratele din provincii pentru utilizarea eficientă a resurselor financiare ale U.E.
Consiliul de administrație este responsabil cu:
• Monitorizarea rezultatelor implementării acordurilor legislative la nivel de provincie;
• Identificarea problemelor și a modificărilor legislative și determinarea ofertelor de soluții, apoi raportarea acestora către Relațiile Externe și Departamentul U.E. al Ministerului de Interne și Secretarului General al Turciei al Uniunii Europene;
• Să utilizeze cât mai mult posibil fondurile și resursele financiare ale U.E.;
• Să susțină activitățile instituțiilor, să le încurajeze și să ofere sprijinul necesar proiectului european în curs al acestor instituții în ceea ce privește coordonarea, promovarea și publicitatea proiectelor.