O1. RAPORT COMPARATIV privind nivelul dependenţei de internet al adolescenţilor din ţările partenere

Studiul social se va desfăşura pe baza unor chestionare elaborate pe baze ştiinţifice. Chestionarele vor avea în vedere trei categorii de respondenţi: elevi, profesori şi părinţi. Pentru prima categorie, studiul va fi fundamentat pe Testul Dependenţei de Internet (Internet Addiction Test – IAT), elaborat de Dr. Kimberly Young de la Centrul pentru Dependenţa de Internet, acesta fiind unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru studiul fenomenului. Chestionarul va permite evaluarea celor şase factori (implicit pentru chestionarele IAT) care vizează aspecte esenţiale ale tulburării dependenţei de internet, descrise după cum urmează: (1) compromiterea calităţii vieţii sociale; (2) compromiterea calităţii vieţii personale; (3) utilizarea compensatorie a internetului; (4) compromiterea parcursului academic / profesional; (5) compromiterea controlului asupra timpului şi (6) utilizarea cu rol stimulator a internetului. Pentru profesori şi părinţi / tutori, vom dezvolta şi administra două tipuri inovatoare de chestionare, conform cerinţelor şi necesităţilor proiectului nostru.
Raportul comparativ final va conţine rezultatele analizelor statistice ale chestionarelor din studiul social, prezentate sub formă de grafice, tabele statistice şi diagrame explicative. Acest raport va facilita, la nivelul parteneriatului, înţelegerea amplorii tulburării dependenţei de internet în rândul elevilor de liceu şi va sta la baza conţinutului resurselor educaţionale şi de informare care vor fi adresate profesorilor şi părinţilor / tutorilor. Raportul va fi disponibil pe site-ul oficial al proiectului şi pe platforma electronică a acestuia pentru a fi accesat de toţi cei interesaţi, atât în limba engleză, cât şi în limbile partenerilor din ţările implicate.