O4. PLATFORMA ONLINE de formare şi conştientizare cu privire la dependenţa de internet în rândul adolescenţilor

Pe platforma online vor fi puse la dispoziţie: resursele de (in)formare elaborate în cadrul proiectului, versiunea electronică a chestionarelor destinate studiului fenomenului dependenţei de internet din ţările partenere (activitatea O1/A2), accesibile pentru toţi cei interesaţi, raportul privind nivelul dependenţei de internet a adolescenţilor din ţările partenere (activitatea O1/A5), metodologia pentru evaluarea şi prevenirea dependenţei de internet, precum şi broşura de informare, produsă în cadrul proiectului.
Platforma va facilita accesul gratuit la resursele educaţionale, pe baza unei simple proceduri de înregistrare. Această procedură va asigura nu doar sustenabilitatea proiectului, dar şi accesul la produsele specifice, după finalizarea acestuia.