O5. METODOLOGIA pentru evaluarea şi prevenirea dependenţei de internet în rândul adolescenţilor

În contextul acestui produs intelectual, va fi elaborată o metologie pentru evaluarea şi prevenirea dependenţei de internet în rândul adolescenţilor. Metodologia va avea la bază o serie de intervenţii de natură non farmacologică, aplicabile în mediul şcolar, cu includerea profesorilor, părinţilor şi a comunităţii şcolare. De asemenea, se va avea în vedere conceptul de învăţare prin cooperare, elevii şi profesorii urmând a fi implicaţi în grupuri de discuţie pe tema dependenţei de internet. Metodologia va fi, de asemenea, prezentată într-un capitol al broşurii pentru evaluarea, prevenirea şi tratamentul dependenţei de internet, aferentă produsului intelectual O6.