Log On Back To Life Projesi

2017-1-TR01-KA201-04 6632

Log on Back to Life Projesi, internet bağımlılığı ve problemli internet kullanımı olgusuna dair bir takım bilgi eksikliklerini kapsayacak ve projenin sosyal araştırması ile ortaya çıkacak diğer eksik ve yanlış bilgileride tespit edecek ve olgunun kaydını şekillendirecektir. Projenin bağımlılığa neden olan faktörlerin teşhis edilmesi için bilimsel yaklaşıma katkı sağlaması ve tüm                  yönleriyle olgunun tedavisine ve önlenmesini sağlayacak politikaların gelişmesine yardım etmesi beklenmektedir.
Bu projede yapılacak olan sosyal araştırmalar, bilimsel kayıtlar, çalışma süreçleri, sonuçlar, kalkınma politikaları ve bu politikalara müdahaleleri bakımından tüm ortak ülkelerin gençleri, öğretmenleri, velileri, yerel-bölgesel yetkilileri ve eğitim politikaları ile ilgili olacaktır.

Radyo Spotları

Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Hazırlanmış Materyaller

Bültenler

.

text-lines-1-80x80

Broşürler

.

El Kitabı

.

.

“Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz ”