Log On Back To Life Projesi

2017-1-TR01-KA201-04 6632

Log on Back to Life Projesi, internet bağımlılığı ve problemli internet kullanımı olgusuna dair bir takım bilgi eksikliklerini kapsamakta ve projenin sosyal araştırması ile ortaya çıkacak diğer eksik ve yanlış bilgileri da tespit edecektir. Bağımlılığa neden olan etkenlerin teşhis edilmesi için bilimsel yaklaşıma katkı sağlaması ve politika gelişimine yardımcı olması beklenmektedir.
Bu projede yapılacak olan sosyal araştırmalar, bilimsel kayıtlar, çalışma süreçleri, sonuçlar, kalkınma politikaları ve bu politikalara müdahaleleri bakımından tüm ortak ülkelerin gençleri, öğretmenleri, velileri, yerel-bölgesel yetkilileri ve eğitim politikaları ile ilgili olacaktır.

Radyo Spotları

Öğretmen-Veli Diyaloğu

Veli-Öğrenci Diyaloğu

Bilinçlendirme Materyalleri

Bültenler

.

text-lines-1-80x80

Broşürler

.

El Kitabı

.

Başlangıç Toplantısından Bu Yana

6
Fikri Çıktılar
6
Uluslararası Toplantılar
2
Eğitim Aktiviteleri
4
Eğitim Materyalleri
.

“Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz ”