PROJE HAKKINDA

Problemli İnternet Kullanımı (IB) son yıllarda kaydedilen yeni bir olgudur. İnternet bağımlılığı, sarhoş edici bir madde kullanımı içermeyen ve patolojik kumar oynamaya çok benzeyen bir  dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Bazı internet kullanıcıları, çevrimiçi arkadaşlara ve bilgisayar ekranında oluşturdukları aktivitelere duygusal bir bağ geliştirebilmektedir.

İnternet kullanıcıları, internetin sohbet odaları, sosyal ağ siteleri veya sanal toplulukları kullanarak tanışma, sosyalleşme ve fikir alışverişi yapmaya olanak sağlayan özelliklerinden hoşlanabilmektedir. Diğer bağımlılıklara benzer şekilde, internet bağımlılığından muzdarip olanlar, normal bir şekilde elde edemedikleri gerçek hayattaki insani ilişkiler yerine internet aracılığıyla gerçek insanlar ile bağlantı kurmak için sanal gerçeklik dünyasını kullanmaktalardır.

İnternet bağımlılığı, Avrupada ortaöğretim öğrencilerinin karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biri haline gelmiştir ve bu nedenle de toplumumuz sorunun kaynağı ve etkileri ile ilgilenmek zorundadır. Bu olguyu ve olgunun tüm ortak ülkelerde yarattığı etkileri araştırmak için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Hayata Bağlan Projesi, internet bağımlılığı ve problemli internet kullanımı olgusuna dair bir takım bilgi eksikliklerini kapsamakta ve projenin sosyal araştırması ile ortaya çıkacak diğer eksik ve yanlış bilgileri da tespit edecektir. Projenin bağımlılığa neden olan faktörlerin teşhis edilmesi için bilimsel yaklaşıma katkı sağlaması ve tüm yönleriyle olgunun tedavisine ve önlenmesini sağlayacak politikaların gelişmesine yardım etmesi beklenmektedir.
Proje faaliyetleri sayesinde, katılımcı kuruluşlar, özellikle de eğitim ile ilgili olanlar, öğrencilerin internet kullanımı bağımlılığı ve etkisi konusundaki olguyu derinlemesine inceleme fırsatı bulacaklardır.

Katılımcı kuruluşlar, proje etkinlikleri ve sonuçları aracılığıyla hem problemi etkili bir şekilde ele almaya yöneltecek bu politikalar ve bilimsel araştırmaların uygulanmasına hem de problemin vaktinde ve doğru şekilde ortaya çıkarılmasına ön ayak olacak bu girişimleri, eğitim metotlarını ve etkinliklerini vurgulamak için değişim yaşayacaklardır.

Proje sonunda katılımcı organizasyon, hem öğretmenlerine hem de personeline ve öğrencilerine Problemli İnternet Kullanımı (Pİ) ile ilgili olarak olguyu tanımlama, önleme ve ele alma açısından özel eğitim ve bilgilendirme oturumları sunabilecektir.

Bu oturumlar, proje sonuçları olarak ortaya çıkacak belirli materyaller, analizler ve bu tarz etkinlikler için geliştirilen projenin özel e-platformu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Aşağıdakilere özel olarak değinilmelidir:

Projemiz çerçevesinde uzman bilim insanları tarafından özel olarak tasarlanan anketler kullanılarak sosyal araştırmalar gerçekleştirilecektir. Anket, hâlihazırda geliştirilmiş ve uluslararası kabul görmüş ilgili anketlere (İnternet bağımlılığı için en çok kullanılan tanısal araçlardan biri olan İnternet Bağımlılığı Testi (IBT) gibi) dayanacak, ancak önerilen projemizin gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bunların özel bir versiyonu geliştirilecektir.

Projemiz kapsamında İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi, Önlenmesi ve Tedavisi ile ilgili Referans El Kitabı geliştirilecektir. Bu El Kitabı, yalnızca basit bir belge (ör. Pdf) değil, aynı zamanda her türlü mobil cihaz ile (örneğin dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar vb.) uyumlu bir e-kitap olacaktır.

Projemizin çerçevesi altında önerilecek ve el kitabına dahil edilecek tedavi ve önlemenin yeni yaklaşımlara özel olarak değinilmelidir. Herkesin ücretsiz olarak erişebileceği platformda ulaşılabilecekler.

Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığının değerlendirilmesi ve önlenmesi için yeni bir işbirliği yöntemi geliştirilecektir. Geliştirilecek olan bu yöntem okul ortamında kolay bir şekilde uygulanamadığından, önerilen yöntem ilaç dışı tedaviyle yapılan müdahalelere odaklanacaktır. Bu yöntem, öğrencilerin ve öğretmenlerin önemli bir soruyu araştırmak veya anlamlı bir proje oluşturmak amacıyla tartışma ekipleri oluşturdukları işbirlikçi öğrenme kavramına dayanacaktır.

Ortaklar ve ilgili ortak kurumlar arasındaki akademik değişim için bir şans olacak bu projenin bir başlangıç noktası olacağını ummaktayız, bu da internetin aşırı kullanımından kaynaklanan risklerin yanı sıra internetin faydalarını da vurgulayacaktır. Projenin planlanan etkinlikleri ile yeni teknolojilerin kullanımının etkileri sayesinde, ortaöğretim öğrencilerinin korunması ve güçlendirilmesi, problemin erken teşhisi ve ele alınması konularında bütüncül bir bilgi birikimine sahip olmayı ummaktayız.

Amacımız, aktivitelerimi ve araştırmalarımızın sonuçları ile kurumları ve politika yapıcıları bir diyalog ve Avrupa düzeyindeki okul topluluğunun katılımıyla problemi derin bir araştırma başlatmaları için etkilemektir.