C1.KISA SÜRELİ PERSONEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Kısa süreli eğitim, farkındalık etkinliklerini artıracak, yani katılımcıların çevrimiçi platformumuzun kullanımı ve yönetimi konusunda iyi eğitilmeleri dışında, projemiz çerçevesinde geliştirilecek olan öğrencilerin internet bağımlılığı bozukluğu ile ilgili bilgilendirici ve farkındalık materyallerini doğru şekilde kullanma yöntemi için eğitileceklerdir.

Katılımcılar, bu öğrenme sürecinin çarpanları haline gelen, projenin e-öğrenme platformunun kullanımı ve ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığının önlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla önerilen yenilikçi işbirliği yönteminin kullanımı için eğitileceklerdir. Edinilen bilgi ve becerileri meslektaşlarına ve ortaöğretim öğretmenlerine aktaracaklardır.

Bu şekilde ortaklar, her bir ortak ülkede özel eğitim görmüş bir eğitmen ekibi oluşturabileceklerdir. Bu süreç, proje sonuçları dışındaki faydalanma faaliyetlerinin odağı olacaktır. Bu ekipler, tüm ilgili okulların, bölge ve ülkedeki kamu yetkililerinin projemizin sonuçlarından mümkün olan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacaktır.