ÇOĞALTICI FAALİYETLER

F1-F4.İNTERNETTEN ÇIK ve GERÇEK HAYATA GERİ DÖN

Bu etkinlik, İnternet Bağımlılığı (İB) problemini ve projemizin hedefleri ile beklenen sonuçlarını sunmak için düzenlenecektir. Etkinliğin asıl amacı, okul topluluğu ve kamuoyunun farkındalıklarının artırılması ve böylece sorunun üstesinden gelebilmek için bunların aktif hale getirilmesidir. Bu etkinlikte, bölge okulları, eğitim müdürlükleri, okul aile birlikleri, kamu yetkilileri, ilgili hissedarlar, uzmanlar, katılımda bulunmaya ve internet bağımlılığı (IAD) hakkındaki görüş ve olası deneyimlerini sunmaya davet edilecektir. Tüm ortak ülkelerde anı dönemlerde bu kapsamda dört çoğaltıcı faaliyet gerçekleştirilecektir.