FÇ1. Ortak Ülkelerdeki Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyine İlişkin KARŞILAŞTIRMALI RAPOR

Bilimsel ve özel olarak tasarlanmış anketlerin kullanımı ile sosyal araştırmalar yapılacaktır. Anketler öğrenciler , öğretmenler ve velilere yönelik olmak üzere üç farklı biçimde geliştirilecektir.

Öğrencilere yönelik olan anket, İnternet Bağımlılığı Merkezi’nden Dr. Kimberly Young tarafından hazırlanan en çok kullanılan tanısal araçlardan biri olan İnternet Bağımlılığı Testi (İBT) gibi halihazırda geliştirilmiş ve uluslararası kabul görmüş anketleri temel alacaktır.

Bu şekilde, Problemli İnternet Kullanımının önemli yönlerine değinen altı etkeni (İBT anketlerindeki içerik) değerlendirmek mümkün olacaktır: (1) kötü sosyal yaşam kalitesi; (2) kötü kişisel yaşam kalitesi ; (3) İnternetin telafi edici kullanımı; (4) kötü akademik /iş kariyeri; (5) kötü zaman kontrolü; ve (6) uyarıcı olarak internet kullanımı. Öğretmenler ve velilere yönelik, önerilen projemizin gereklilikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda iki yeni ve yenilikçi anket formu geliştirecek ve yöneteceğiz.

Nihai karşılaştırmalı raporda, sosyal araştırma anketlerinin grafikleri, istatistiksel tabloları ve açıklayıcı çizimler şeklinde istatistiksel analizinden elde edilen bulgular yer alacaktır. Bu karşılaştırmalı rapor, ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı (toplam) yüzdesini anlamak için ortaklığa yardımcı olacak ve böylece öğretmenlerin eğitimi ve öğrencilerin & velilerin problem hakkında bilgilendirme eğitimlerinde kullanılacak bilgi ve materyallerin içeriğinin geliştirilmesini sağlayacaktır.

Mevcut proje tarafından geliştirilecek ve önerilecek olan yöntem, sosyal araştırmanın bulgularına, karşılaştırmalı raporuna, görüş ve önerilerine dayanacaktır. Rapor, resmi web sitesine ve projenin özel e-platformuna yüklenecek, tüm ortakların kendi dillerinde ve İngilizce olarak ilgili tüm taraflara sunulacaktır.