FÇ2. Ortaöğretim Öğretmenleri ve Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin EĞİTİM MATERYALİ

Bu fikri çıktı bağlamında, Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin internet bağımlılığı ile ilgili bağımlılıklarına yönelik gerekli tüm eğitim / öğretim materyalleri geliştirilecektir. İlgili etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirileceğinden üretilecek eğitim materyali, ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyine ilişkin ortak araştırmanın bulgularına (fikri çıktı 01), ortak ülkelerdeki olgunun kaydına ve analizine dayanacaktır.