FÇ2. Ortaöğretim Öğretmenleri ve Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığına İlişkin EĞİTİM MATERYALİ

Bu fikri çıktı bağlamında, ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin internet bağımlılığı ile ilgili bağımlılıklarına yönelik gerekli tüm eğitim / öğretim materyalleri geliştirilecektir. Üretilecek eğitim materyali, ortak ülkelerdeki ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyine ilişkin araştırmanın bulgularına, ortak ülkelerdeki olgunun kaydına ve analizine dayanacaktır. Bu, ilgili etkinlik aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Açıklayıcı görüntüler, ilgili veriler ve aşağıdaki verilen özel eğitim modülleri ile kısa ve kapsamlı olacaktır:

İnternetin yayılması ve sosyal dinamikleri

Siber alemde insan ilişkileri ve sosyal davranış

İnternet Bağımlılığı’nı tanımlama

İnternet Bağımlılığı’nın klinik belirtileri

İnternet Bağımlılığı’nın psikososyal sonuçları

Tedavi Yaklaşımları: Önlemeden tedaviye

İnternetteki davranışlara yönelik danışmanlık

Olgunun önlenmesinde öğretmenin rolü