FÇ3. Öğrencilerin İnternet Bağımlılığına İlişkin FARKINDALIK MATERYALİ

Uzmanlara göre, sorunun ele alınmasında ilk ve belki de en önemli adım, onun varlığını tanımaktır. Diğer tür bozukluklarda olduğu gibi internet Bağımlılığı  (İB) durumunda da bireyler problemli davranışlarını teşhis edememektedirler.

Böylece internet bağımlılığı ile ilgili olan tüm tarafların (öğrenciler, öğretmenler, veliler, okullar vb.) bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması projemizin başarılı ve verimli bir şekilde tamamlanması için çok önemli bir etkendir. Bu fikri çıktının uygulanması için küresel bir yaklaşım gerekmektedir. Bu amaçla, deneyimsel öğrenme yönteminin kullanımını ve hedef grupların, ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimine katılımını araştıracağız. İnternet bağımlılığı olan öğrencileri ilişkin üretilen farkındalık materyali, projenin hedef gruplarına odaklanacak ve bilgilendirmeyi ve farkındalık artırmayı amaçlayacaktır.  Sonraki amaç ise bilinçli bir çevre elde etmek için öğrenci, öğretmen ve okulların projeye katılımını sağlamaktır.

 

Geliştirilmiş materyal aşağıdakiler hakkında olacaktır:

Bilgi ve farkındalık kitapçıkları

Farkındalık artırma ve bilgi için kısa video

Farkındalık artırma ve bilgi için radyo spotları

Farkındalık Bröşürü

 

Kitap Ayracı

 

Farkındalık Kutusu

 

Kontrol Listesi

 

Dosyalık

 

Not Defteri

 

Posta Kartı

 

Poster

 

 
Radyo Spotları