FÇ4. Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile İlgili Eğitimlerine ve Farkındalıklarına İlişkin ONLINE PLATFORM

Platforma yüklenecekler: proje kapsamında geliştirilecek eğitim ve bilgilendirme materyalleri,  ortak ülkelerdeki ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyinin araştırılmasına yönelik herkesin ücretsiz erişeceği  anketin son halinin elektronik formatı (FÇ1 / A2), ortak ülkelerdeki ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyine ilişkin kapsamlı rapor (FÇ1 / A5), projemiz süresince geliştirilen ilgili Referans El Kitabı ve projemiz kapsamında geliştirilen Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığının önlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik ortak metodoloji şeklindedir.

Proje bitiminde platform,basit ve otomatik bir süreç (platform yöneticilerinin arabuluculuğu gerekli değildir) ve sadece geçerli bir e-posta hesabının gerektiği kayıt süreci ile  projemizin bir parçası ve proje çalışmalarının sonucu olarak geliştirilen tüm eğitim- bilgilendirme materyallerine ücretsiz olarak erişim sağlayabilmeyi sağlayacaktır.