FÇ5. Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi ve Önlenmesine İlişkin ORTAK METODOLOJİ

Bu fikri çıktı bağlamında, Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığının değerlendirilmesi ve önlenmesine ilişkin yenilikçi ortak bir metodoloji geliştirilecektir. Bu yöntemler okul ortamında kolay bir şekilde uygulanamadığından, önerilen yöntem, ilaç dışı tedaviyle yapılan müdahalelere odaklanacaktır. Milano Üniversitesi’nin, projemizin sosyal araştırmasından sorumlu ve Bağımlılık (özellikle internet bağımlılığı ) konusunda uzman olmak üzere, yardımcı lider olarak atanması ile Yaşar Üniversitesi 5. Çıktı’nın geliştirilmesinden sorumlu olacaktır.

Önerilen yöntem, işbirliği yöntemlerinin okul ortamında uygulanması ile geliştirilecektir. Bu fikri çıktının amacı Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılığının değerlendirilmesi ve önlenmesine ilişkin yenilikçi bir yöntem önermektir ki bu öğretmenleri, ebeveynleri, okul topluluğunu ve öğrencileri de içerecektir.

Bu yöntem önemli bir soruyu araştırmak veya anlamlı bir proje oluşturmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerin tartışma grupları oluşturdukları işbirlikçi öğrenme kavramına dayanacaktır. Önerilen İşbirliği yönteminin ihtiyaçları için önceki tüm fikri çıktılar kullanılacak ve bunlardan faydalanılacaktır. Bu yöntem, ayrıca, Fikri Çıktı 06’ da geliştirilecek olan “İnternet Bağımlılığının Değerlendirilmesi, Önlenmesi ve Tedavisine İlişkin Referans El Kitabı” nın ilgili bölümünde de analiz edilecektir.