FÇ6. İnternet Bağımlılığının Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Tedavisine İlişkin REFERANS EL KİTABI

Bu El Kitabı, yalnızca basit bir belge (örn. Pdf) dosyası değil, aynı zamanda her türlü mobil cihaz ile (örneğin dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar vb.) uyumlu bir e-kitap olacaktır. El kitabının e-kitap versiyonu, ortaklığımızın ICT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) uzmanı olarak Teselya Gelişim Merkezi tarafından üretilecektir.Projemiz kapsamında önerilecek ardından el kitabında yer alacak bağımlılığın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili yeni yaklaşımlara özellikle değinilmelidir.Bu yaklaşımlar, ortakların bahsi geçen olgu hakkındaki deneyimlerine ve başlıca projemiz tarafından yürütülecek sosyal araştırmanın sonuçlarına dayanacaktır (FÇ1 ). Söz konusu El kitabı, OER (Açık Öğretim Kaynakları) mantığıyla geliştirilecek ve böylece tüm ilgili taraflar ve bireyler tarafından ücretsiz bir şekilde erişilebilir olacaktır.

El Kitabının gelişimi hem sosyal araştırma bulgularına hem de önceki fikri çıktılar sırasında artan bilgi, farkındalık ve eğitim materyallerine dayanacak ve aşağıdakiler gibi yeni geliştirilen bölümler içerecektir:

İnternet davranışı ve bağımlılığını anlama

İnternet bağımlılığı türleri

İnternet Bağımlılığı’nın psikososyal sonuçları ve klinik belirtileri

İnternet bağımlılığı için teşhis araçları ( El kitabının bu bölümünde teşhis araçlarının arasında proje kapsamında geliştirilmiş ilgili anket sunulacak ve analiz edilecektir)

İnternet bağımlılığını önleme yöntemleri (Bu bölümde, normal önleme yöntemleri dışında projemizin çerçevesinde yürütülen sosyal araştırma sonucunda ortaya çıkan yeni bir yöntem analiz edilecektir. )

Ortak ülkelerde ve Avrupa Birliği’nde İnternet Bağımlılığı ( Bu bölümün gerekliliklerine yönelik olarak 2. Fikri Çıktı’nın 1. Aktivitesinde geliştirilen kapsamlı analiz sunulacak ve analiz edilecektir. )

İnternet Bağımlılığı’nın Belirlenmesine yönelik Metodoloji

İnternet Bağımlılığı tedavi Yöntemleri (Bu bölümde, normal tedavi yöntemleri dışında projemizin çerçevesinde yürütülen sosyal araştırma sonucunda ortaya çıkan yeni bir yöntem analiz edilecektir. )