İSTANBUL VALİLİĞİ

İstanbul Valiliği yaklaşık 300 devlet memuru ve çeşitli alanlarda hizmet vermesiyle şehirdeki en yüksek idari otorite konumundadır. İstanbul Valiliği hazırlanan projelerde “İstanbul İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü” ve “AB ve Dış İlişkiler” tarafından temsil edilmektedir.
İstanbul Valiliği, İstanbul’daki projeler için farklı kurumlarla protokoller hazırlamıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile kurulan Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Rehberlik Kurulu’nu yönetmektedir: Genelge NO 26.01.2010 ve 2010/6 :
• AB katılım sürecine valiliklerin aktif katılımını sağlamak
• Bu çerçevede yürütülen idari ve yasal reformların tam olarak uygulanmasını takip etmek
• AB katılım sürecinin kamuoyunda daha iyi anlaşılmasını sağlamak
• AB mali kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin illerde etkili bir liderlik ile valilikleri aktif hale getirmek
Kurul aşağıdakilerden sorumludur:
• İl düzeyindeki yasal düzenlemelerin uygulanmasının sonuçlarını izlemek
• Sorunları ve yasal değişiklikleri belirlemek, çözüm önerileri sunmak için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığının AB departmanına ve AB Genel Sekreterine rapor vermek
•AB fonlarından ve mali kaynaklardan azami ölçüde faydalanmak
• Kurumların proje faaliyetlerini desteklemek, onları teşvik etmek ve projelerin koordinasyonu, tanıtımı ve tanıtımı ile ilgili olarak bu kurumların devam eden AB projelerine gerekli desteği sağlamak.
İletişim:
İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası,
Hirkai Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.
(Vatan Cad.) No:64 Fatih İSTANBUL
Tel: +90 212 455 50 00
Web site: http://istanbulproje.gov.tr/
e-mail: